Jednym z najczęściej stosowanych sposobów przekazywania wiedzy na wyższych poziomach edukacji jest, jak już wspominaliśmy, wykład. Istnieją jednak sposoby i metody, za pomocą których możemy wykład uatrakcyjnić i sprawić, że słuchacze zapamiętają więcej, a i będą zaangażowani w przekazywane informacje.
Do tego typu metod należy wykład z zapisem treści. Możemy zawczasu przygotować na przykład mapę mentalną lub wypunktowane najistotniejsze fakty z wykładu, które prezentujemy słuchaczom wyświetlając za pomocą projektora lub nawet przez rozdanie wcześniej wydrukowanych kartek. Również stosowanie języka polisensorycznego, czyli oddziałującego na kilka zmysłów, odwołującego się do nich, jest sposobem na uatrakcyjnienie tej metody. Inna kwestia to wprowadzenie elementów pokazu, wizualizowanie omawianych kwestii. Ważnym jest również przedstawienie podsumowania w sposób klarowny i przejrzysty, z zaprezentowaniem najistotniejszych kwestii, jakie w trakcie wykładu zostały poruszone. Owe podkreślenie w podsumowaniu pozwoli słuchaczom na znalezienie informacji kluczowych w całym wykładzie.


Zostaw komentarz

Musisz być zalogowany żeby komentować.