Wielu nauczycieli jest zaangażowanych w ocenę egzaminów, które uczniowie przechodzą na różnych poziomach nauczania. Dlatego też bardzo istotną kwestią jest umiejętność ich rzetelnej i jasnej analizy, interpretacji oraz oceny. Aby wyćwiczyć tego typu umiejętność, nauczyciele mają możliwość uczestnictwa w kursie, który obejmuje analizę i interpretację wyników egzaminów zewnętrznych, co również ma na celu wskazanie, w jaki sposób owe wyniki wykorzystywać w podnoszeniu jakości pracy na danym przedmiocie, czy w szkole ogólnie.
Tego typu kurs kończony jest wydaniem zaświadczenia o odbyciu kursu z zakresu doskonalenia zawodowego, który jest akceptowany przez polskie placówki edukacyjne. Nauczyciel uzyskuje po takim kursie również wiedzę z zakresu tego, w jaki sposób wykorzystać informacje o wynikach w celu działań naprawczych w szkole. Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli oraz dla dyrektorów placówek edukacyjnych.


Zostaw komentarz

Musisz być zalogowany żeby komentować.