Jest to o tyle ciekawa metoda pracy z uczniami, że zmusza ich do wielokrotnego konfrontowania i modyfikowania swoich poglądów. Jej podstawą jest dyskusja, która nabiera z czasem charakteru dyskusji piramidowej.
Pierwszym etapem jest rozważenie podanego problemu indywidualnie. Następnie uczniowie dobierają się w pary i konfrontują pomysły, na jakie wpadli podczas samodzielnego przemyśliwania problemu. Następnie pary łączą się ze sobą, ustalając swoje stanowisko w czwórkach, a następnie kolejno w ósemkach, a po tym przedstawiciele ósemek prezentują pogląd grup na forum, w sesji plenarnej.
Ten system pracy pozwala uczyć dzieci precyzowania swoich myśli i poglądów, weryfikowania ich i zastanawiania się nad rozwiązaniami. Pomaga również uczyć się procesu ustalania stanowiska, bronienia własnego zdania i wyrażania go w jak najbardziej jasny sposób. Nazwa metody nawiązuje właśnie do narastania „materiału”, poglądów dzieci, w miarę upływu czasu, podczas którego mają one ustalić rozwiązanie problemu zaprezentowanego na początku.


Zostaw komentarz

Musisz być zalogowany żeby komentować.