Seminarium to metoda nauczania, która ma na celu zaktywizowanie i włączenie w przeprowadzanie zajęć jak największej ilości uczniów. Jej głównym celem jest prowadzenie procesu nauczania tak, aby uczniowie i uczestnicy zajęć brali czynny udział w zajęciach. Dlatego też ważnym aspektem tej metody pracy jest samodzielne opracowywanie materiału przez uczniów. Materiał ten powinien ściśle powiązany z zagadnieniami, które są aktualnie omawiane na zajęciach.
Uczniowie muszą również zaprezentować opracowany przez siebie materiał. Owa prezentacja może być zaprezentowana reszcie uczestników zajęć za pomocą prezentacji lub referatu. Materiał też powinien zostać poddany dyskusji na forum klasy, by inni również mogli wykazywać się znajomością tematu lub zadać pytania, jeśli czegoś nie rozumieją. Metoda ta jest polecana, jeśli chcemy uczyć dzieci samodzielności i podejmowania własnej inicjatywy. Wymaga jednak dużej kontroli, gdyż praca w grupach może spowodować rozprężenie i uczniowie mogą się zajmować innymi rzeczami.


Zostaw komentarz

Musisz być zalogowany żeby komentować.