Wraz ze zmianami społecznymi i edukacyjnymi zmienia się również obraz nauczyciela. Dlatego też powinien on być w ciągłym procesie dokształcania się, by móc nadążyć za współczesnymi zmianami i mieć wciąż odpowiedzi na wiele pytań i potrzeb swoich młodych podopiecznych. Dlatego istotnym zadaniem nauczyciela jest rozwijanie jego kompetencji.
Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej musi mieć świadomość swoich kompetencji, jak i możliwości ich rozwoju, a także wzbogacenia warsztatu pracy, jaki posiada. Na te potrzeby odpowiadają kursy z zakresu rozwoju kompetencji nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Kurs tego typu jest możliwy do realizacji online. Kończy się zadaniami praktycznymi, które nauczyciel jest zobowiązany wykonać, a na jego zakończenie otrzymuje on zaświadczenie o odbyciu kursu doskonalenia zawodowego.


Zostaw komentarz

Musisz być zalogowany żeby komentować.