Jedną z bardzo popularnych metod nauczania, jakie są stosowane we współczesnej polskiej szkole, jest metoda zwana pogadanką. Metodę tę należy zaliczać do metod dialogowych i polega na tym, aby nauczyciel prowadził dialog z uczniami na zadany temat. Jednak kierownictwo nad rozmową należy tylko i wyłącznie do nauczyciela – to on nad przebiegiem dialogu powinien panować i pilnować, aby dialog nie odsuwał się od głównego tematu lekcji. Nauczyciel jest osobą stawiającą różnorakie pytania, na które uczniowie mają za zadanie odpowiedzieć.
Można wyróżnić kilka rodzajów pogadanek, które są stosowane podczas nauczania. Wymienia się wśród nich wstępną, informacyjną, utrwalającą, kontrolną, a także taką, której zadaniem jest przedstawienie nowych wiadomości. Metoda ta, umiejętnie zastosowana, może zaktywizować uczniów i wciągnąć ich w temat lekcji. Jednak nauczyciel musi umiejętnie zadawać pytania. Tak, aby nie były one tendencyjne, wymagały od ucznia myślenia oraz dłuższych wypowiedzi ustnych.


Zostaw komentarz

Musisz być zalogowany żeby komentować.