Jest to jedna z metod, które wymagają ogromnego zaangażowania zarówno uczniów, jak i opiekunów prowadzących zajęcia. Metodę tę często zalicza się do metod praktycznych, jednak możemy spotkać się z klasyfikacją, w której znajdziemy tę metodę jako metodę aktywizującą lub metodę problemową.
Celem metody jest samodzielne wykonanie przez uczniów zaangażowanych w projekt zadania przygotowanego przez nauczyciela. Zasady i założenia projektu winny być jasno i rzetelnie określone na samym początku, jeszcze przez podjęciem się zadania przez uczniów.
Projekty, które mają spełniać funkcje dydaktyczne, powinny wywodzić się z dwóch rodzajów. Pierwszym z nim jest projekt badawczy, podczas przeprowadzania, którego uczeń ma za zadanie rozwijać swoją wiedzę oraz poszerzać umiejętności. Ma za zadanie przeprowadzenie badań, a następne opisanie wniosków i przeanalizowanie całej sytuacji. Drugi rodzaj to projekt działania lokalnego. Tego typu projekt ma zachęcić ucznia do aktywności w środowisku lokalnym i działania na rzecz lokalnej społeczności.


Zostaw komentarz

Musisz być zalogowany żeby komentować.