Szkoła średnia to czas, kiedy niepełnoletni, całkowicie podporządkowany opiekunom i nauczycielom uczeń staje się dorosły. W świetle prawa bierze on na siebie odpowiedzialność, może wziąć kredyt czy założyć firmę. Chodzenie do szkoły i usprawiedliwianie nieobecności staje się w tym świetle nieco absurdalne. Jeśli będzie mógł usprawiedliwiać się sam – z pewnością w szkole można go będzie zobaczyć raz na ruski rok, jeśli nieobecności będą musieli usprawiedliwić rodzice, to zostaną złamane jego prawa. Niektóre z placówek stosują rozwiązanie, w którym opiekunowie zgadzają się na usprawiedliwianie się ucznia. Miał to być złoty środek, który roz

Niektórzy z uczniów rozważają godzenie pracy i szkoły. Jak nietrudno się domyślić nie jest to ich wymysł, bo trudno pracować popołudniami dla przyjemności, w szczególności po męczącym dniu w szkole. Podejmowane przez uczniów kroki determinowane są kiepską sytuacją materialną rodziny i chęcią odciążenia rodziców. Ale czy pracę i naukę da się pogodzić? Jedni powiedzą, że tak, inni, że nie. W końcu niektórzy pracują, uczą się i obie rzeczy wychodzą im całkiem nieźle. Podkreślmy, że ci ludzie muszą być niesamowicie zdeterminowani, bardzo chcieć dojść do celu, kierować się jasno określoną ścieżką i nie ulegać emocjom towarzyszącym przemęcze

Dość popularnym wśród uczniów stwierdzeniem jest poprawianie matury w przyszłym roku. Jak nie w tym to mamy jeszcze następny. Praktykowane jest to w szczególności przez kandydatów na prestiżowe kierunki takie jak medycyna. W praktyce wiele osób, które chce poprawić swój wynik wraca nie z tarczą, a na tarczy. Żeby opanować materiał, którego nie udało się nam pojąć w szkole potrzeba niesamowitego samozaparcia. Prawda jest taka, że po pracy niewielu z nas będzie się chciało usiąść do książek, a jeszcze mniej osób będzie miało na to siłę. Oczywiście niektórzy mogą powiedzieć, że zamiast pracować można przeznaczyć rok na korepetycje i naukę w domu, al