W swojej codzienności każdy nauczyciel stosuje różnorakie przepisy prawa. Jego działalność w szkole jest regulowana przez różnego rodzaju akty prawne, z których podstawowym jest Ustawa o systemie oświaty z dnia siódmego września 1991 roku. Również obowiązują go akty wykonawcze, które zostały wydane na podstawie wspomnianej już ustawy. Prawa te mają za zadanie chronić zarówno nauczyciela, jak i ucznia podczas procesu edukacji, a także usprawniać pracę szkoły. Ważna jest również praktyczna umiejętność wykorzystania zapisanych praw. Dlatego bardzo dobrym narzędziem, które pomoże nauczycielowi w zrozumieniu i wykorzystywaniu swoich praw jest kurs prawa pracy. T

Wraz ze zmianami społecznymi i edukacyjnymi zmienia się również obraz nauczyciela. Dlatego też powinien on być w ciągłym procesie dokształcania się, by móc nadążyć za współczesnymi zmianami i mieć wciąż odpowiedzi na wiele pytań i potrzeb swoich młodych podopiecznych. Dlatego istotnym zadaniem nauczyciela jest rozwijanie jego kompetencji. Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej musi mieć świadomość swoich kompetencji, jak i możliwości ich rozwoju, a także wzbogacenia warsztatu pracy, jaki posiada. Na te potrzeby odpowiadają kursy z zakresu rozwoju kompetencji nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Kurs tego typu jest możliwy do realizacji online. Kończy się zadaniam

Jeśli nauczyciel zamierza poszerzać swoje kwalifikacje orz zdobywać nowe uprawnienia w dziedzinie nauczania innych przedmiotów, naprzeciw jego planom wychodzi Ministerstwo Edukacji, proponując kurs nauczyciela przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie. W trakcie owego kursu nauczyciel uczy się podstaw przedmiotu, jak i podstaw nauki takich dziedzin, jak biomedyka, seksuologia, psychologia i pedagogika. Kurs zawiera również oczywiście metodykę i dydaktykę przedmiotu. Każde z zajęć jest przeprowadzane przez specjalistę z danej dziedziny, dzięki czemu kursant ma możliwość zdobycia rzetelnej wiedzy z poważnych i szanowanych źródeł. Po ukończeniu tego typu kursu każdy jeg