Nadpobudliwość psychoruchowa staje się coraz częstszym problemem, z którym muszą się zmierzyć nie tylko rodzice, ale i nauczyciele. Uczeń chorujący na ADHD utrudnia pracę nie tylko sam sobie, ale zaburza cały proces edukacyjny w klasie. Dlatego też istotną umiejętnością jest radzenie sobie z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo w klasie, aby wszyscy mogli korzystać z nauczania przedmiotowego z pozytywnym skutkiem. Warto dlatego zapisać się na kurs, który wyposaży nas w narzędzia pracy z dzieckiem z tego typu schorzeniem. Będziemy na nim mieli możliwość zapoznania się z specyfiką samej nadpobudliwości psychoruchowej, a także zostaną nam przekazane informacje, k

Jeśli nauczasz w szkole języka angielskiego, a chcesz podnieść swoje kwalifikacje, zastanów się nad przejściem kursu oraz zrobieniem certyfikatu z języka angielskiego o nazwie TOEFL. Certyfikat ten jest uznawany przez prawie dziesięć tysięcy uczelni wyższych na całym świecie. Uznaje się również, że ta certyfikacja jest jedną z najbardziej prestiżowych w środowisku akademickim, jeśli chodzi o znajomość języka angielskiego. Zdanie egzaminu nie jest w żaden sposób utrudniane, gdyż każdego roku jest około 30 terminów, w których możemy się zgłosić do tego, by egzamin zdać. Fakt, iż egzamin uznawany jest na świecie, czyni go jeszcze bardziej atrakcyjnym dla na

Wielu nauczycieli jest zaangażowanych w ocenę egzaminów, które uczniowie przechodzą na różnych poziomach nauczania. Dlatego też bardzo istotną kwestią jest umiejętność ich rzetelnej i jasnej analizy, interpretacji oraz oceny. Aby wyćwiczyć tego typu umiejętność, nauczyciele mają możliwość uczestnictwa w kursie, który obejmuje analizę i interpretację wyników egzaminów zewnętrznych, co również ma na celu wskazanie, w jaki sposób owe wyniki wykorzystywać w podnoszeniu jakości pracy na danym przedmiocie, czy w szkole ogólnie. Tego typu kurs kończony jest wydaniem zaświadczenia o odbyciu kursu z zakresu doskonalenia zawodowego, który jest akceptowany przez pols