Jedną z bardzo pożytecznych metod notowania, szczególnie polecanych dla osób będących wzrokowcami, jest metoda hierarchiczna. Polega ona na zapisywaniu informacji z notatki w sposób hierarchiczny, tak, by były one ładnie ułożone. Nie musisz numerować poszczególnych części hierarchii. Jednak konieczne jest, żeby najważniejsza informacja zapisana była jak najbliżej lewej krawędzi kartki. Informacje o mniejszej wartości zapisujemy z kolei trochę dalej od krawędzi. Również szczegółowe części najważniejszej informacji należy zapisywać w takiej hierarchii. Tego typu sposób notowania tworzy bardzo logiczną i przejrzyście zapisaną notatkę z wykładu. W ten sposób

Jest to bardzo ciekawa metoda, która pomoże ci sporządzać notatki, które z całą pewnością będą użyteczne w trakcie późniejszego przyswajania informacji podczas uczenia się. Polega ona na zapisywaniu informacji i faktów, które są podawane podczas wykładu, a obok wyciągasz hasła kluczowe, które usprawnią późniejszą naukę. Najbardziej efektywne jest położenie kartki poziomo, a następnie podzielenie jej na dwie części. Z lewej strony winny znaleźć się słowa kluczowe, dlatego też ta część kartki nie musi być duża. Wystarczy kilka centymetrów, gdyż na niej będą zapisane jedynie hasła, które będą swoistym podsumowaniem notatki z prawej. Prawa częś

Istnieje kilka sposobów, za pomocą których uczymy się. Warto zidentyfikować sposób, który intuicyjnie wybieramy najczęściej i doskonalić go lub modyfikować tak, aby proces uczenia się stawał się coraz lepszy i pożyteczniejszy. Stąd też wyróżniamy pamięciowe uczenie się (polega na zapamiętywaniu informacji tak, by można było bezbłędnie powtarzać); uczenie się poprzez rozwiązywanie problematycznych sytuacji (sami wytwarzamy informacje potrzebne do rozwiązania owego problemu), przez błędy i próby (z powodu braku znanego nam rozwiązania, szukamy na własną rękę rozwiązania), uczenie się poprzez zrozumienie materiału, uczenie się przez naśladownictwo (jest