Z całą pewnością wielu z was przy okazji poszukiwań metod uczenia się języków obcych natknęło się na metodę SuperMemo, która jest znana jako jeden z najskuteczniejszych sposobów w nauce języków obcych. Metoda ta pozwala na odświeżanie zdobytych informacji w momencie, kiedy umysł jest już powoli gotowy do zapomnienia ich. Badania nad tą techniką wykazują, że nauka zgodna z tą metodą sprawia, że możesz nauczyć się nowych słów nawet do piętnastu razy szybciej niż przy wykorzystaniu znanych i tradycyjnych metod nauki języków obcych. Te same badania mówią również o wysokiej trwałości zapamiętanych informacji. Warto dlatego zainteresować się ową metodą

Metoda ta wymaga od ciebie rozumienia stosowanych przez siebie skrótów, dlatego też należy najpierw stworzyć własny system skrótów. Polega ona na tym, że każdą jedną informację lub potrzebny fakt należy zapisać w osobnej linijce na kartce. Możesz w ten sposób stosować również metodę hierarchizowania informacji. Najbardziej efektywne jest zapisywanie owych zdań w postaci skrótów – wtedy masz możliwość zapisania jak największej ilości podawanych faktów. Taki sposób zapisywania informacji spowoduje, że treść notatki będzie lepiej zorganizowana niż w trakcie tradycyjnego zapisu w akapitach. Jeśli znasz bardzo dobrze skróty, które stosujesz, twoja notatka b

Bardzo praktyczną metodą tworzenia notatek jest również metoda tworzenia tabel. Polega ona na narysowaniu tabeli, której kolumny tytułujemy w odpowiedni sposób. Metoda ta jest idealna, jeśli chcemy stworzyć przejrzystą notatkę dla informacji ułożonych chronologicznie. W trakcie notowania należy zwracać uwagę na najistotniejsze informacje, które dotyczą przedstawianego tematu. Takie, jak zdania kluczowe, fakty i daty wydarzeń. W ten sposób będziesz miał wystarczające dane, by stworzyć notatkę tabelaryczną. Plusem tego typu notatki jest to, że mamy o wiele mniejszą ilość słów do zapisania, a także tabelaryczny układ wspomaga uczenie się, zapamiętywanie i powt