Ta forma przekazywania wiedzy wymaga od nauczyciela nie tylko przygotowania merytorycznego, ale i technicznego. A wszystko dlatego, że prezentacja wymaga sprzętu (komputer, projektor i tym podobne) oraz wcześniejszego przygotowania i opracowania materiału, jaki ma zostać zaprezentowany uczniom. Plusem prezentacji jest to, że nauczyciel może skorzystać z obrazu, żeby zilustrować swoje słowa, pomóc dzieciom wyobrazić sobie rzeczy, o których mówi, a tym samym pomóc uczniom w lepszym utrwaleniu omawianego tematu. Co więcej prezentacja ma o wiele luźniejszą i mniej oficjalną formę niż wykład, co daje więcej przestrzeni uczniom i słuchaczom na zadawanie pytań. Nauczyciel,

Jest to o tyle ciekawa metoda pracy z uczniami, że zmusza ich do wielokrotnego konfrontowania i modyfikowania swoich poglądów. Jej podstawą jest dyskusja, która nabiera z czasem charakteru dyskusji piramidowej. Pierwszym etapem jest rozważenie podanego problemu indywidualnie. Następnie uczniowie dobierają się w pary i konfrontują pomysły, na jakie wpadli podczas samodzielnego przemyśliwania problemu. Następnie pary łączą się ze sobą, ustalając swoje stanowisko w czwórkach, a następnie kolejno w ósemkach, a po tym przedstawiciele ósemek prezentują pogląd grup na forum, w sesji plenarnej. Ten system pracy pozwala uczyć dzieci precyzowania swoich myśli i poglądów, we

Ćwiczenia są formą pracy z uczniem, która jest wykorzystywana właściwie w każdej dziedzinie wiedzy, na każdym szkolnym przedmiocie. Jej celem jest nauczenie dzieci praktycznego wykorzystywania wiedzy, jaką zdobyły podczas zajęć teoretycznych. Innym celem jest też uczenie samodzielnego znajdowania wiedzy i informacji, które są potrzebne do wykonania ćwiczeń. Dzieci mogą uczyć się w praktyce tego, w jaki sposób działają różnorakie procesy czy konstrukcje, dzięki czemu same musiałyby podejmować decyzje dotyczące zadań, jaki stawiałby przed nimi nauczyciel za pomocą omawianych tutaj ćwiczeń. Ćwiczenia manualne również są niezwykłe ważne, gdyż mają na celu