Ten rodzaj dyskusji polega na tym, że między sobą nie dyskutuje cała klasa, a grupa sześciu, ośmiu osób. Zadaniem reszty klasy i nauczyciela jest przyglądanie się i przysłuchiwanie temu, co dzieje się między grupą. Dobrze jest wyposażyć grupę w plan dyskusji, aby rozmowa nie trwała dłużej niż dwadzieścia minut. W ten sposób unikniemy odbiegania od tematu. Za udział w dyskusji (każdą wypowiedź) uczeń dostaje punkty. Mogą być one dodatnie lub ujemne. Punkty te muszą być zapisywane na uprzednio przygotowanej kartce, widocznej dla wszystkich. Nauczyciel ma możliwość nadawania dodatkowych punktów w momencie, gdy któryś z uczniów zajmuje stanowisko w dyskutowan

Jest to sposób przekazywania wiedzy, którego podstawą jest wykład, którego uczniowie muszą wysłuchać przed dobraniem się w grupy, w których będzie trwała dalsza część lekcji. Dzieci, po uważnym wysłuchaniu wykładu bądź jego fragmentu muszą się dobrać w czteroosobowe lub sześcioosobowe grupy (większe grupy wniosą chaos i ciężko będzie zapanować nad klasą. W grupach uczniowie mają za zadanie dzielić się przemyśleniami, zdaniami, wątpliwościami, punktami widzenia na dany temat i formułować wnioski dotyczące wysłuchanego chwilę wcześniej materiału. Następnie nauczyciel zarządza czas, w którym dzieci mają się dzielić owymi wnioskami i zadawać pyt

Jednym z najczęściej stosowanych sposobów przekazywania wiedzy na wyższych poziomach edukacji jest, jak już wspominaliśmy, wykład. Istnieją jednak sposoby i metody, za pomocą których możemy wykład uatrakcyjnić i sprawić, że słuchacze zapamiętają więcej, a i będą zaangażowani w przekazywane informacje. Do tego typu metod należy wykład z zapisem treści. Możemy zawczasu przygotować na przykład mapę mentalną lub wypunktowane najistotniejsze fakty z wykładu, które prezentujemy słuchaczom wyświetlając za pomocą projektora lub nawet przez rozdanie wcześniej wydrukowanych kartek. Również stosowanie języka polisensorycznego, czyli oddziałującego na kilka zmys