sierpień

21

Mierz wysoko

Często spotkać można się z głosem ucznia mówiącego, że jego satysfakcjonuje dostateczny. Chce napisać sprawdzian, na trójkę, taka ocena będzie dla niego satysfakcjonująca, a w gruncie rzeczy to na więcej go i tak nie stać. Zawsze starajmy się mierzyć wysoko, nawet jeśli szanse na osiągnięcie najwyższego celu nie są zbyt duże. Zawsze może się udać, a jeśli nie to trudno. Jeśli założymy sobie dążenie do wyższego celu to istnieje większe prawdopodobieństwo, że uda nam się nieco więcej niż zazwyczaj. W końcu, gdy naszym szczytem jest dostateczny, to noga może się powinąć i dostaniemy dopuszczający. Jeśli jednak założymy sobie dobry, to nawet spadaj

sierpień

21

Sens studiowania

W dzisiejszych czasach najpopularniejszym kierunkiem po gimnazjum jest liceum. Z kolei absolwenci szkoły ogólnokształcącej w zdecydowanej większości wybierają się na studia. W końcu w dzisiejszych czasach brak wykształcenia wyższego czy prawa jazdy jest niedopuszczalny. Młody człowiek zapytany o kierunek jaki studiuje wstydzi się odpowiedzieć, że zakończył już edukację i pracuje. Trend, który niewiadomo skąd się wziął determinuje zachowanie młodzieży, która wybiera rozmaite kierunki studiów, które nie gwarantują znalezienia pracy po zdobyciu dyplomu. Człowiek z wykształceniem wyższym pracuje później w gastronomii, wykonuje prace, którymi z powodzeniem mog

sierpień

21

Oceny

Oceny są tak naprawdę jedynym miarodajnym wskaźnikiem, który jest w stanie wyrazić wiedzę ucznia. Nic więc dziwnego, że rodzice złoszczą się, gdy oceny są niższe niż zazwyczaj. Miejmy jednak na względzie fakt, że nauczyciele stosują nieco inne skale ocen, błędy sprawdzają z różnym rygorem, a dana partia materiału mogła być trudniejsza do opanowania. W szczególności w szkole średniej ocena przestaje mieć tak duże znaczenie. Mimo, że nadal ma obrazować stan opanowanego materiału, to często sami nauczyciele na zebraniach z rodzicami podkreślają, że jest to tylko cyfra postawiona w dzienniku i w rzeczywistości ma niewiele wspólnego ze stanem faktycznym nabyt