Większość młodych ludzi, która zakończyła edukację planuje wyjechać za granicę. Jedni na jakiś czas, by zarobić i wrócić do ojczyzny, inni na stałe, reszta jeszcze nie zdecydowała o swoich dalszych losach. Co przykre problem dotyczy nie tylko ludzi z wykształceniem zawodowym i średnim, ale także absolwentów wyższych uczelni. Jedni wyjeżdżają dlatego, bo nie mogą znaleźć na miejscu żadnej pracy, której płaca pozwala na utrzymanie rodziny, inni bo z wykształceniem które posiadają za granicą mogą zarobić kilkukrotnie więcej niż w Polsce. W ten oto sposób pieniądze z budżetu przeznaczane są na kształcenie specjalistów, którzy cenieni są na całym świ

Studia w dzisiejszych czasach są postrzegane jako jedna z podstawowych rzeczy. Mało kto ich nie ma, w szczególności jeśli chodzi o młodych ludzi. Studiowanie stało się rzeczą naturalną, która powinna nastąpić zaraz po szkole średniej, tak jak następuje gimnazjum po szkole podstawowej. Niestety uczniowie liceów nie zawsze dostają się na upragnione studia i decydują się na poprawę matury, co nie zawsze im wychodzi. Wtedy tkwią w tym samym miejscu, nie wiedząc co zrobić z fantem jakim jest brak wykształcenia uprawniającego do wykonywania zawodu. Pomocą mogą okazać się kursy oferowane przez rozmaite szkoły bądź uzupełnienie wykształcenia w szkole policealnej. In

Wielu uczniów przystępujących do egzaminu maturalnego już na wstępie zakłada, że w przypadku niepowodzenia spróbuje swoich sił za rok. Możliwość poprawienia matury działa na część z nas demotywująco, daje bowiem możliwość poprawy egzaminu, jak sprawdzianu, tylko w nieco późniejszym terminie. Możliwość poprawienia matury daje szerokie możliwości, ale wzbudza też wiele kontrowersji. Każdego roku zdający po raz pierwszy rocznik burzy się, że miejsca na bardziej prestiżowych kierunkach zajmowane są przez starszych absolwentów, którzy przyjęli plan, w którym jednego roku skupiają się na jednym przedmiocie, a w kolejnym doskonale piszą inny. Mimo wszystko tr