Bardzo ciekawą metodą edukacyjną dla przedszkolaka. Zakłada ona, że kultura fizyczna dziecka powinna być rozwijana wraz z kulturą muzyczną i rytmiczną oraz że powinny być one w ścisłej korelacji. Jej celem jest zachęcenie dziecka do wyrażania ekspresji oraz do rozwijania kreatywności i inwencji twórczej za pomocą muzyki i poruszania się. Muzyka i taniec wspomagają rozwój fizyczny dziecka, więc stają się niezwykle pomocne w edukacji. Dzieci mogą wówczas uczyć się i rozwijać przez zabawę, zupełnie nie wiedząc, że wykonywane czynności wypływają z edukacji właśnie. Metoda ta pomaga dzieciom przełamać wstyd i odnaleźć się w grupie, a także rozwija pomys

W zeszłym roku pojawił się pomysł olimpiady pod hasłem „Zwolnieni z teorii”. Jaka jest idea owej olimpiady? Zgodnie z hasłem ma ona polegać na praktycznej pracy, która ma mieć wpływ na wynik. Olimpiada ta jest zespołowa. Zadanie uczniów biorących udział w tej olimpiadzie będą prawdziwe projekty dotyczące spraw społecznych, które będą nagradzane honorowanymi na całym świecie certyfikatami o nazwie Project Management Institute. Olimpiada będzie pierwszą organizowaną w Polsce praktyczną grą zespołową, w której potrzebna będzie wiedza interdyscyplinarna – dotycząca wielu dziedzin nauki. Zespoły uczniów będą rywalizować między sobą przez realizowanie w

Ciekawym i coraz popularniejszym pomysłem staje się edukacja domowa. Jest ona szczególnie przydatna w wypadku tak zwanych rodzin migrujących. Zamiast narażać dziecko na co rusz nowy stres związany ze zmianą miejsca zamieszkania oraz zmianą szkoły i środowiska rówieśniczego, można nauczać swoje dziecko z domu. Edukacja domowa może wiązać się z szerokim rozwijaniem kompetencji dziecka, jednak rodzic musi zaangażować się w ten sposób edukowania dziecka właściwie na sto procent. Musi również zadbać o stworzenie dla dziecka możliwości rozwijania się w grupie rówieśniczej (dodatkowe zajęcia sportowe, muzyczne, językowe), żeby nie zaniedbać socjalizacji dziecka i