Przedszkolaki budują swoją wiedzę o świecie na podstawie własnych doświadczeń, z których następnie tworzą pojęcia i umiejętności. Dlatego ważnym jest, by pokierować dzieckiem w taki sposób, by zdobyło doświadczenia, które będą miały wpływ na rozwój myślenia malucha. Dlatego bardzo cennym sposobem na to, by zachęcić dziecko do nauki matematyki, jest przeprowadzenie go przez odpowiednie doświadczenia, które rozwiną zdolności matematyczne u dziecka, jak i zdolności logicznego i ścisłego myślenia. Musimy sprawnie pomóc dziecku uporządkować i ukierunkować doświadczenia, które maluch zgromadził w trakcie poznawania świata, a wtedy nauka matematyki będzie

Niewielu z nas wie, że sztuka origami była powszechnie stosowana w japońskim szkolnictwie już od XI wieku. Uznawało się, że kształtuje ona zdolności artystyczne dzieci, poczucie estetyki, rozwija kreatywność, poprawia umiejętności manualne, rozwija pomysłowość, uczy tego, w jaki sposób organizować sobie pracę oraz wzbudza ciekawość świata, a co równie istotne – uczy młodych ludzi cierpliwości. Wszyscy przyznamy, że wymienione wyżej cechy są pożądanymi i z całą pewnością przydatnymi w życiu, dlatego też warto wprowadzić elementy pracy nad origami w edukację małych dzieci. Pomoże ona w rozwoju psychoruchowym maluchów, wspomoże koordynację rąk oraz p

Warto przyjrzeć się bliżej Metodzie Dobrego startu, która została stworzona przez Martę Bogdanowicz, i spróbować wprowadzić ją w życie w nauczaniu dzieci. Metoda ta ma za zadanie rozwinąć umiejętności językowe oraz rozwinąć spostrzegawczość u maluchów. Zarówno wzrokową, słuchową, kinetyczną, dotykową, jak i motoryczną. Rozwinięcie tych funkcji ma zasadniczy wpływ na umiejętność czytania i pisania dziecka oraz na prawidłowy rozwój tych dziedzin. Ćwiczenia wykonywane tą metodą sprawiają, że dziecko o wiele harmonijniej posługuje się umiejętnościami psychoruchowymi. Zauważalny jest rozwój mowy czy myślenia, a także rozwój ruchowy. Łączenie róż