Do drugiego marca bieżącego roku można składać wnioski do konkursu, którego celem jest wspomożenie finansowe akcji i wydarzeń, które mają za priorytet dialog i porozumienie polsko-rosyjskie w ramach projektu „Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2015”. Konkurs ten przechodzi aktualnie czwartą już edycję. Organizatorem owego kursu jest Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. Centrum ma w planie wsparcie i finansowanie pomysłów, które mają na celu realizację takich założeń, jak wprowadzenie elementów edukacyjnych i dydaktycznych, które mają przekazać informacje i wiedzę o współczesnej Polsce i współczesnej Rosji uczniom. Innym celem zgłaszanych proje

W związku z nasilającym się ruchem samorządowców, który ma na celu likwidację małych szkół, która ma w teorii przynieść duże oszczędności w gminach, Ministerstwo Edukacji Narodowej ruszyło z serią seminariów, podczas których przekazuje samorządowcom alternatywy i wyjścia, które mają na celu nierozwiązywanie małych szkół. Eksperci na dwudniowych seminariach ukazują opcje, jakie mają ośrodki gminne, które będą pomagały zmniejszyć nakłady na utrzymanie małych szkół, a co więcej – sprawią, że te placówki edukacji staną się ośrodkami kultury dla miejscowości, w których stoją. Na seminariach pojawił się również Tadeusz Sławecki, wiceminister,

Dwudziestego ósmego stycznia bieżącego roku odbył się Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia. Podczas uroczystości z tej okazji zostały wręczone nagrody dla powiatowych urzędów pracy oraz wojewódzkich urzędów pracy z rąk ministra pracy i polityki społecznej. Uroczystości swoją obecnością uświetnił również sekretarz stanu Ministerstwa Edukacji Tadeusz Sławecki. Wiceminister Sławecki podczas spotkania miał okazję do zaprezentowania celów projektu „Rok Szkoły Zawodowców”, który w swoich założeniach bardzo ściśle się opiera na współpracy między Ministerstwem Edukacji Narodowej a Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej. Wiceminister wspomni