Minister Tadeusz Sławecki zaprosił do Ministerstwa Edukacji Narodowej delegację Mashmut Center z Izraela ora z pracowników oświaty z Radzynia Podlaskiego. Podczas spotaknia wielokrotnie podkreślana była współpraca, jaka od lat istnieje między polskimi i izraelskimi szkołami, dzięki czemu poznajemy nawzajem swoją kulturę oraz historię, które przez lata były ze sobą połączone. Również cennym elementem współpracy jest wymiana różnorakich doświadczeń. Spotkanie dotyczyło tak istotnych spraw, jak poinformowanie o miejscu nauki o Holokauście w polskim systemie edukacji, a także o sprawie budowania w młodych ludziach świadomości i pamięci dotyczącej losu Narodu Ż

Już we wrześniu tego roku pojawi się rewolucyjna zmiana w polskim szkolnictwie gimnazjalnym. Wiąże się ona z pojawieniem się darmowych podręczników, zeszytów ćwiczeń i materiałów edukacyjnych dla uczniów, które będą dotyczyć przedmiotów obowiązkowych w gimnazjum. Stąd też co jakiś czas Ministerstwo Edukacji Narodowej w porozumieniu i przy współpracy z placówkami zawodowego doskonalenia nauczycieli, jak i z kuratorami oświaty, organizują cykliczne konferencje mające na celu dyskusję o nowych podręcznikach i materiałach edukacyjnych, które mają wejść do polskich gimnazjów już we wrześniu. Na spotkaniach omawiane są zasady wprowadzania programów nauczani

Dwudziestego ósmego stycznia bieżącego roku zostało podpisane porozumienie między Ministerstwem Edukacji Narodowej, Ministerstwem Gospodarki, Ministerstwa Skarbu Państwa oraz Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, które ma na celu rozwój projektu Ministerstwa Edukacji, który zakłada rozwój i odbudowę ponadgimnazjalnego kształcenia zawodowego. Ministrowie owych resortów zobowiązali się do rozwoju projektu zapoczątkowanego przez Ministerstwo Edukacji, który musi być dostosowany nie tylko do potrzeb i zainteresowań uczniów, ale i odpowiadać na potrzeby lokalnego rynku pracy, przedsiębiorców i pracodawców, a także na zapotrzebowanie coraz bardziej innowacyjnej gospo