Jest to aktywizujący sposób pracy z uczniami. Metoda ta jest pożądana szczególnie na niższych szczeblach nauki, gdyż jest w stanie zachęcić dzieci do nauki poprzez zabawę. Gra dydaktyczna ma na celu użycie i wykorzystanie zabawy w celu przekazania wiedzy. Gra dydaktyczna powinna mieć bardzo jasne i łatwe do zrozumienia zasady, które nie mogą być zmieniane w trakcie zabawy. W ten sposób uczy się dzieci przestrzegania ściśle określonych zasad. W ten sposób można nauczyć dzieci szacunku dla norm, jakie rządzą w rzeczywistości oraz może nauczyć dzieciom radzić sobie z porażkami i zwycięstwami.
W grach dydaktycznych stosowane są również jeszcze inne metody, w których warto się poruszać. Są to: metoda symulacyjna (polega ona na analizie problemów, które dzieci odgrywają w ramach zajęć), metoda inscenizacji (dzieci mają za zadanie odegrać rolę lub odtworzyć dialog sytuacji, która jest fikcyjna) oraz metoda sytuacyjna (polegająca na odniesieniach w zabawie do sytuacji, które są fikcyjne, jednak prawdopodobne w rzeczywistości).


Zostaw komentarz

Musisz być zalogowany żeby komentować.