Ten rodzaj dyskusji polega na tym, że między sobą nie dyskutuje cała klasa, a grupa sześciu, ośmiu osób. Zadaniem reszty klasy i nauczyciela jest przyglądanie się i przysłuchiwanie temu, co dzieje się między grupą. Dobrze jest wyposażyć grupę w plan dyskusji, aby rozmowa nie trwała dłużej niż dwadzieścia minut. W ten sposób unikniemy odbiegania od tematu.
Za udział w dyskusji (każdą wypowiedź) uczeń dostaje punkty. Mogą być one dodatnie lub ujemne. Punkty te muszą być zapisywane na uprzednio przygotowanej kartce, widocznej dla wszystkich. Nauczyciel ma możliwość nadawania dodatkowych punktów w momencie, gdy któryś z uczniów zajmuje stanowisko w dyskutowanym problemie, prezentuje informacje bazujące na badaniach bądź wcześniej zdobytych informacjach lub za zaangażowanie kogoś innego do rozmowy. Jednak może również odjąć punkty, jeśli uczeń przeszkadza w wypowiedzi innego ucznia, obraża czy prezentuje uwagi, które nie są istotne w dyskusji. Ważne jest również pilnowanie, by jeden z uczniów nie opanował całej dyskusji, nie pozwalając innym dojść do głosu.


Zostaw komentarz

Musisz być zalogowany żeby komentować.